Podmienky

Podmienky používania

Používateľ si je vedomý, že prehliadaním tejto stránky súhlasí s použitím Cookies.

Súbory cookies, používame hlavne na ukladanie Vašich nastavení. Tieto nastavenia sú uložené na vašom zariadení po dobu jedného roka od poslednej navštevy.
Okrem Vašich nastavení si do cookies ukladáme jednoznačný identifikátor prehliadača, ktorý nám slúži na zlepšovanie služieb a udržanie bezpečnosti našich systémov. 

Záznamy o vykonaných činnostiach na stránke zaznamenávame do našich denníkov. Tieto denníky serverov zvyčajne obsahujú informácie, ako je vaša webová žiadosť, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas žiadosti a identifikátor zo súboru cookie, ktorý jednoznačne identifikuje váš prehliadač. Tieto údaje ukladáme z viacerých dôvodov. Najvýznamnejšími z nich sú udržanie bezpečnosti našich systémov a na štatistické účely.

Za obsah vytvorený používateľmi nezodpovedáme a zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené poskytnutím služieb.

 

Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu, úpravu, alebo zmazanie akéhokoľvek skráteného odkazu, alebo používateľa.