API

Pre použitie nášho aplikačného rozhrania nasledujte kroky uvedené nižšie:

Registrácia API kľúča:

Používanie nášho aplikačného je podmienené získaním aplikačného kľúča API key. Pre jeho získanie je potrebné si vytvoriť v našom systéme účet a prihlásiť sa. Následne svoj API key nájdeš v sekcii Nastavenia dole vpravo v podsekcii Vývojári.

Posielanie požiadavku na vytvorenie skrátenej URL adresy

Požiadavka spolu s tvojim kľúčom posielaš na túto adresu:

https://row.sk/api

pričom k adrese pripájaš povinný parameter key, ktorý predstavuje tvoj API kľúč a ďalší povinný parameter url, ktorý obsahuje URL adresu, ktorá má byť skrátená. Ak chceš vytvoriť vlastný alias, pridaj do url nepovinný parameter custom.

Adresa následne vyzerá nasledovne:

https://row.sk/api?key=API_KLUC&url=DLHA_URL&custom=VLASTNY_ALIAS

Výstum je v JSON formáte.